איחוד רשומות במקל

Project:ניהול מתנדבים
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

http://www.6tz.org.il/civicrm/contact/view?reset=1&cid=1190
http://www.6tz.org.il/civicrm/contact/view?reset=1&cid=585
להשאיר את הישנה, ולהכניס את החדשה לסינכרון עם דרופל
להעתיק כתובת מהחדשה
להעביר את NETVISION למצב לא פעיל