צוות גיוס משאבים

Project:ניהול מתנדבים
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

להכין קבוצה חדשה במקל.
להכין הגדרת תפקיד לחבר צוות גיוס משאבים. הגדרת תפקיד לרכז/ת הצוות כבר הוכנה. מה שמזכיר לי שריכוז צוות כזה דורש השקעה של כ-10 שעות שבועיות - האם כלל יש מתנדב/ת שמוכן/ה לקחת על עצמו/ה מחוייבות כזו? שהרי אם אין כזה, אנו נשארים פחות או יותר עם הצורך לגייס רכז כזה בשכר או בשירות לאומי.
רכז כזה יצטרך להפגש להיכרות אישית עם כל אחד ממשתתפי הקבוצה.
ואז לקבוע פגישת צוות ראשונה, להיכרות ותכנון משותף של תוכנית העבודה לרבעון הקרוב.

מטלה זו יש לראות בפרספקטיבה: בחודש פברואר אנו מעוניינים באירוע התרמה. יש להכין תשתיות מראש לצורך כך.