מסמכי חפיפה

Project:ניהול מתנדבים
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

נכתבו מסמכי חפיפה לכל הפריוקטים שהייתי מעורב בהם. יש לראות האם לא חסר דבר מה ומה יש להוסיף ולתקן.
נמצא בתוך תקייה\ניהול\ניהול מתנדבים \תיקי חפיפה