מספר דברים שיש לעשות ולהשלים

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבDocumentation
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

לא חייבים לפי הסדר המוצע:

1. עדכון מק"ל מול רשימות מתנדבים (קלסר ירוק)
2. עדכון רשימות קשר ותפוצת מיילים (במיוחד - יחסי ציבור, עתונאות ותקשורת)
3. עדכון דפי רשימות מטורניר הכדורעף
4. להכין שאילתא/דוח לגבי ימי הולדת
5. להוסיף לנוהל תחילת/סוף חודש: משלוח הודעות "מזל טוב" לחוגגים יום הולדת בחודש העוקב
6. לבדוק בקשות תמיכה מול שתיל+הקרן הישראלית החדשה+מוניציפלי (מועדים, מסמכים, כתובות וטלפונים ואנשי קשר בקרן/בגוף עצמו)
7. לשלוח מייל תפוצת מתעניינים בקורסים לגבי פתיחת הקורס+נהלי ההרשמה+לוודא גביית תשלום ביום הראשון לקורס (עדיף לפני)