קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)שיתוף ארגוניםפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 20 שעות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 23 שעותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שעות
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 3 ימים
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 6 ימים
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים שבוע אחדברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)סידור 301 redirect לgayindex.co.ilפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםדו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
אירועי הגאווה 2009הזמנה לסיור גאהפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009מצעד בתל אביב - ציודפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport13 שנים 3 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #