חניכת דפנה לעריכה

Project:מה קורה? הדרכה
רכיבDocumentation
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

ביום שלישי 10 בבוקר במכללה החברתית אתחיל את העריכה עם דפנה. במפגש הראשון נתחיל לעבוד על כנס הורות טרנסג'נדרית.