קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה13 שנים 21 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודהגדרת תפקידהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
פיתוח פעילות באשדודמחקר שטח אשדוד (מול ארגונים פתוחnormalbug13 שנים 23 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים ממשלתיהקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת ימי הולדתפתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
שלב תוכן #