קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה11 שנים 49 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה11 שנים 49 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature11 שנים 51 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה11 שנים 51 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature12 שנים 2 ימיםברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודהגדרת תפקידהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 2 ימיםברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה12 שנים שבוע אחדברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחדברוך אורן
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה12 שנים שבוע אחדברוך אורן
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה12 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 2 שבועות
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה12 שנים 2 שבועות
פיתוח פעילות באשדודמחקר שטח אשדוד (מול ארגונים פתוחnormalbug12 שנים 2 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 2 שבועות
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועות
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים ממשלתיהקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה12 שנים 4 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת ימי הולדתפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #