קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 51 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 51 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature12 שנים 52 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature12 שנים 52 שבועות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature13 שנים 27 דקות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature13 שנים 34 דקות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature13 שנים יום אחד
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא ינוארפתוחnormalfeature13 שנים יום אחד
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature13 שנים יום אחד
ניהול משרד שישה צבעיםהמדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים יום אחדברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature13 שנים שבוע אחד
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature13 שנים שבוע אחדשרון אדרי
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 2 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה13 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסדר בארגון שישצפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #