גיוס פעילים למה קורה

Project:מה קורה? הדרכה
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

יש לעצב ברושרים ולתלות במתנ"ס.
לברר לגביי הפעילות שמתקיימות במתנ"ס ולאחר מכן להכנס ולהציע את מה קורה.