קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008גלידהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008סטיקרים לחלוקהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008לוח משמרות מתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008כדורעףפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 35 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug12 שנים 35 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008הגדרת תפקידיםפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםחפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature12 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמגבר מקאריןפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותספריית קרנותפתוחnormalמשימה12 שנים 50 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה12 שנים 51 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה12 שנים 51 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #