נוהל רישום נוכחות בפעילויות

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

יש לכתוב נוהל לרישום נוכחות בפעילויות, כולל שימוש בטופס רישום נוכחות ממוחשב.
לאחר סבב הארות/הערות, יש לעדכן גם את נוהל החזר הוצאות למתנדב/כיבוד לפי הנוהל החדש.