קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 5 שבועות
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 15 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #