אקטיוידיאו מפגש 01

Project:מה קורה? הדרכה
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

סגרתי עם קרן הייניך בל (אותו מקום) ביום רביעי 18 לחודש בשעה 19:00
יש להם שם קבוצה שנפגשת שם עד 19:00 כך שאנו נתחיל את המפגש בשעה 19:30

ניר הפנה אותי למשהו נוסף שהתעניין בקורס שלחתי לו הודעה ואם הוא יתעניין נשמח לצרף אותו.

דברים שצריכים לסגור לפני המפגש:
- לשלוח מייל לחברי הקבוצה הכלל:
1. תזכורת עם מיקום ותזמון לגבי המפגש הקרוב.
2. שעורי בית (מה רוצים לשנות / איזה מרצים / מי מביאים עוד לקבוצה)
3. ענייני תשלום (ברוך?)

- לסגור מרצה/ים

- רשימת ציוד לקרוס בתיאום עם המרצה ועם הילה.