קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport11 שנים 8 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתבדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטהזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותwildseed
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 40 שבועותeran
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010סגירת לוז הרצאות ושמות מרציפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלסיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועותירון
מדריך העסקים הגאים של ישראלסידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה13 שנים 3 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #