סגירת שנת המס 2009

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

מטלות כללי
שינוי כתובות דואר http://6tzvaim.com/node/1016

מטלות לברוך
תכנות במקל לאישור שנתי על החזרי העמותה למתנדבים (נספח לדוח שנתי |טופס 1254 - דוח החזר הוצאות למתנדבים)
קלסר מהמתנ"ס (רכב+2010)
הקלדת פעילויות של 2009+2010
קלסר טיולים למצא

מטלות לבנצ' (כמעט 3 ימי עבודה)
וידוא קבלות לאחר שפנקס קבלות ממיכל + ערימה אחת של כל הפנקסים לא כולל מכירות חיפה ותרומות 46פ2 (2ש)
ספקים (3ש)
סגירת קמפיין ברנוער (3ש)
סגירת מאזן חבויות טיולים לפי http://6tzvaim.com/node/1070 - (הערכה: 3ש)
חישוב תרומות בגין נסיעות והזנה (5ש)
שווי שכר מתנדבים (3ש)
דו"ח לבד (12ש)
רו"ח חדש (10ש)

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 17/04/2010 - 12:29

אצל מיכלי יש:
פנקס קבלות מכירה: 26-50 0002 חשבונית אחרונה: לא היה בשימוש
פנקס קבלות תרומה: 26-50 0002 חשבונית אחרונה: 17/1/2009 - וכל הדפים הוורודים אצלנו

#2 נשלח על ידי slioz ביום ה', 13/05/2010 - 09:10

רו"ח חדש (10ש) - טופל
שווי שכר מתנדבים (3ש) - טופל

טרם טופל/תוכנת בצורה טובה => תכנות במקל לאישור שנתי על החזרי העמותה למתנדבים (נספח לדוח שנתי |טופס 1254 - דוח החזר הוצאות למתנדבים)

#3 נשלח על ידי slioz ביום ב', 24/05/2010 - 15:12

השלמת חשבוניות חסרות
=========================
בזק 1230
חודשים: 11,12 (יצרתי קשר עם החברה - יעבירו במייל)
הוט 077
חודשים: 1,2,11 (יצרתי קשר עם החברה - יעבירו בפקס)
אורנג'
חודשים: 11,12
הוט אינטרנט
חודשים: 1,2 (יצרתי קשר עם החברה - יעבירו בפקס)
אלמנט ישראל
חודשים: 1,3,4,9,12 (יצרתי קשר עם החברה - יעבירו במייל)
אפ הוסטינג
חודשים: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 (יצרתי קשר עם החברה - יעבירו במייל)

פעולות נוספות
=================
ברנוער
הכנת תיקי תרומות ותמיכות ע"פ הנוהל-לכל אחד/ת מהפצועים שקיבלו סיוע
התיק יכלול:
-שאלון אישי
-הצהרה
-מסמכים נלווים
-צילומי שיקים

החזרי הוצאות+טופס טיולים
-יש להדפיס דוח מלא מהאינטרא-נט הכולל את הפרטים האישיים
-יש לתכנת "אישור שנתי" שייצא לתורמים ויופק מהאינטרא-נט

#4 נשלח על ידי slioz ביום ב', 24/05/2010 - 16:27

אורנג'טופל
אפ הוסטינגטופל- החומר החסר התקבל במייל

#5 נשלח על ידי slioz ביום ב', 24/05/2010 - 21:20

עדיין חסר לצורך סגירת שנת 2009+דוח
=====================================
השלמת חשבוניות:
[<בנצ'>]הוט טלפון+תשתית
[<בנצ'>]אלמנט ישראל

פעולות נוספות
=================
[<ברוך>]הכנת תיקי תרומות ותמיכות ע"פ הנוהל-לכל אחד/ת מהפצועים שקיבלו סיוע
[<ברוך>] ואחר כך [<בנצ'>] החזרי הוצאות+טופס טיולים
[<בנצ'>]סיום הכנה ושידור 865

[<ברוך>] תכנות במקל לאישור שנתי על החזרי העמותה למתנדבים (נספח לדוח שנתי |טופס 1254 - דוח
החזר הוצאות למתנדבים)
[<ברוך>]סיום הקלדת פעילויות של 2009

#6 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 24/05/2010 - 23:49

מטלות לברוך
דוח 1254 לתוך המבנה שבנצ' הכין
הזנות נוכחות מה שחסר?
להוציא דוח סיכום שעות מתנדב
להוציא דוח החזר על נסיעות עם ת"ז מלאות

#7 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 21/06/2010 - 10:34

דוח 1254 לתוך המבנה שבנצ' הכין - בוצע
הזנות נוכחות מה שחסר - בוצע
להוציא דוח סיכום שעות מתנדב - בוצע
להוציא דוח החזר על נסיעות עם ת"ז מלאות - בוצע

שאלות לבנצ' -
א. האם הוזנו שעות התנדבות של חודש דצמבר מחדש (הרי בעבר הזנו רק 1-15 לחודש)?
ב. שידור 865?

שאלות פתוחות -
א. דוח שינויים בנכסים נטו לביקורת עמיתים
ב. הערות ועדת ביקורת

#8 נשלח על ידי slioz ביום ב', 21/06/2010 - 11:19

856 לשנת 2009 - שודר אך טרם נשלח.
יש להדפיס את הדוח שהתקבל+להכין פירוט חודשי
לחתום ולשלוח למס הכנסה.
--------------------------------------------------------------------------
יש להכין טפסי דיווח על תרומות ותורמים
http://ozar.mof.gov.il/itc/tfasim/PRINT/1216.pdf
http://ozar.mof.gov.il/itc/tfasim/PRINT/1217a.pdf
http://ozar.mof.gov.il/itc/tfasim/PRINT/1217b.pdf
טופס 1217 - יש בפורמט של אקסל.
--------------------------------------------------------------------------

#9 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 09/08/2010 - 14:12

בשישי הקרוב מתוכננת פגישה עם הרו"ח החדש. נקווה שזה יסגור את המטלה הזו.

---------- Forwarded message ----------
From: בן-ציון סליוז
Date: 2010/8/9
Subject: ארכה להגשת דוחות 2009 למס הכנסה

שוחחתי עם שמחה ממס הכנסה עכו
הנ"ל אישרה ארכה להגשת הדוחות
של שיש"צ עד ליום 30/09/2010

בנצ

#10 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 16/08/2010 - 13:18

יש מצב שהערב בנצ' ושחר ייפגשו והנושא ייסגר. נא להחזיק אצבעות. (האצבע שלי נחתכה כרגע ע"י שבב ברזל חלוד אז אני הולך לעשות טטנוס)

#11 נשלח על ידי aviv ביום א', 05/09/2010 - 11:14

גיבוי בדחיסה
ספריית "לשחר" מהדסקטופ של חלונות
ולשלוח לבנצ'

#12 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 06/09/2010 - 10:04

קלסרים באוטו. יועברו מחר בבוקר.

#13 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 26/09/2010 - 00:31

נפגשנו השבוע (בנצ' ואני עם הרו"ח). מטלות נוספות שנשארו כדי לסגור את השנה:
(1) הרו"ח הוחלף ליגאל. יש לאשרר בועד המנהל (בנצ' יריץ במיילים)
(2) ט1217 בנצ' צריך להכין ולהעביר ליגאל לביקורת בלבד - בוצע ואושר ע"י יגאל
(3) חוו"ד חתומה, לפי התיקונים, יגאל ישלח בדואר רגיל לבנצ' - בוצע ממתינים לדואר ישראל
(4) בנצ' מעביר דו"ח עם החוו"ד וה-ט1217 למס הכנסה
(5) בנצ' יכין את המסמכים הנדרשים לתמיכות 2011 עם חותמת "לשם זיהוי" ויעביר במייל ליגאל
(6) יגאל מחזיר לנו את המסמכים הללו והקריאה הזו מסתיימת.

#14 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 10/10/2010 - 13:00

הכל מוכן, נשאר רק להגיש למס הכנסה ולרשם העמותות ואז לסגור את הקריאה הזו! יש!