סגירת מאזן למצעד

Project:מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילה
רכיבאתיקה לשותפות עסקית
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

נעמה צריכה להשיב האם רוצה חולצות ואם כן באיזה מידות.
מכירת חולצות במצעד הירושלמי?
ואפל במצעד הירושלמי?
מסיבת התרמה?