תמיכת עתא"י ל2011

Project:גיוס משאבים מוניציפלי
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:slioz
Status:פתוח
תיאור

התקבלו בשעה טובה מסמכי התמיכה. יש להגישם עד ה-18 לנובמבר, והם צריכים לכלול מאזן בוחן נכון ליום 30/9. כלומר, עד סוף אוקטובר, צריך לסיים להקליד את כל 1-9 של 2010.

עדכונים

#1 נשלח על ידי slioz ביום ה', 23/09/2010 - 23:25
באחריות:ברוך אורן» slioz

השלמת מסמכים חסרים:
נספח 2, סעיף3 - אישור עו"ד על שינוי מורשי חתימה בחשבון בנק
נספח 3 - יש לצרף ולעדכן את נספח תחומי הפעילות (קרי חוברת 46)
נספח 4 - פירוט הסניפים (מה נסגר עם המתנס?) לטיפול של ברוך
נספח 5 - יש לעדכן את התמיכות מתקציב 2011
נספח 6 - יש לעדכן את בעלי התפקידים
נספח 7 - יש לעדכן את חברי הועד המנהל
נספח 11 - תקציב מעודכן
נספח 12 - השלמת נתוני שכר
נספח 14 - השלמת נתוני 2010
נספח תחומי - עדכון נתונים לתקופה 01/10/2009-30/09/2010

#2 נשלח על ידי aviv ביום א', 03/10/2010 - 17:08

סיימתי את אפריל
קבלה אחת שלא ברורה לי עבור כיבוד ללא פרטים ברור הושארה בסוף החודש בשמרדף עבור ברוך.

#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 10/11/2010 - 18:08

נספח 2, סעיף3 - אישור עו"ד על שינוי מורשי חתימה בחשבון בנק
נספח 3 - יש לצרף ולעדכן את נספח תחומי הפעילות (קרי חוברת 46)
נספח 4 - טופל >>>> פירוט הסניפים (מה נסגר עם המתנס?) לטיפול של ברוך
נספח 5 - יש לעדכן את התמיכות מתקציב 2011
נספח 6 - יש לעדכן את בעלי התפקידים
נספח 7 - יש לעדכן את חברי הועד המנהל
נספח 11 - תקציב מעודכן
נספח 12 - השלמת נתוני שכר
נספח 14 - השלמת נתוני 2010
נספח תחומי - טופל >>>> עדכון נתונים לתקופה 01/10/2009-30/09/2010

#4 נשלח על ידי aviv ביום ד', 10/11/2010 - 18:15

נספח 2, סעיף3 - אישור עו"ד על שינוי מורשי חתימה בחשבון בנק
נספח 3 - יש לצרף ולעדכן את נספח תחומי הפעילות (קרי חוברת 46)
נספח 4 - טופל >>>> פירוט הסניפים (מה נסגר עם המתנס?) לטיפול של ברוך
נספח 5 - יש לעדכן את התמיכות מתקציב 2011
נספח 6 - טופל >>>> יש לעדכן את בעלי התפקידים
נספח 7 - טופל >>>> יש לעדכן את חברי הועד המנהל
נספח 11 - תקציב מעודכן
נספח 12 - השלמת נתוני שכר
נספח 14 - השלמת נתוני 2010
נספח תחומי - טופל >>>> עדכון נתונים לתקופה 01/10/2009-30/09/2010

#5 נשלח על ידי slioz ביום ו', 12/11/2010 - 10:59

נספח מס' 2 - לעדכן את פרטי חשבון בנק הדואר (בתיאום עם ברוך)
נספח מס' 6 - יש לרשום רק בעלי תפקיד ורכזים ולא את חברי הוועד (נא להסתכל במסמכים של שנה שעברה)
נספח מס' 7 - יש לתקן ולעדכן את שמות חברי הוועד המנהל
נספח מס' 14 - יש לעדכן את נתוני 2010

#6 נשלח על ידי aviv ביום א', 14/11/2010 - 16:04

נספח 2, טופל >>>>> סעיף3 - אישור עו"ד על שינוי מורשי חתימה בחשבון בנק (בתיאום עם ברוך לא צריך שינוי)
נספח 3 - יש לצרף ולעדכן את נספח תחומי הפעילות (קרי חוברת 46)
נספח 4 - טופל >>>> פירוט הסניפים (מה נסגר עם המתנס?) לטיפול של ברוך
נספח 5 -טופל >>>> יש לעדכן את התמיכות מתקציב 2011
נספח 6 - טופל >>>> יש לעדכן את בעלי התפקידים
נספח 7 - טופל >>>> יש לעדכן את חברי הועד המנהל
נספח 11 - תקציב מעודכן
נספח 12 - טופל >>>> השלמת נתוני שכר
נספח 14 - השלמת נתוני 2010
נספח תחומי - טופל >>>> עדכון נתונים לתקופה 01/10/2009-30/09/2010

#7 נשלח על ידי aviv ביום ד', 17/11/2010 - 10:03

המסמכים הוגשו כעת יש להגיש תיקון לנספח התחומי.
ברוך יעביר לאביב את מסמך ל2010

#8 נשלח על ידי aviv ביום ה', 21/04/2011 - 13:01

תשובה חיובית נשלחה מה16/3/2011
יש להשלים מסמכים:

מסמכי יסוד:
4.1 אישור רו"ח או עו"ד בדבר מורשי חתימה בשם המוסד הציבורי.
4.2 רשימת חברי ועד מאושרים ע"י רו"ח או עו"ד.
4.3 אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק.
4.4 הסכמה בלתי חוזרת של הגוף למסירת פרטים על חשבונות הבנק והתנועות בהם (כתב הרשאה).

מסמכים שנתיים:
4.5 תקציב מאושר לשנת 2011 חתום ע"י מורשי חתימה.
4.6 אישור ניהול פנקסים וניכוי מס במקור בתוקף.
4.7 דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2009 עפ"י נוסח החשב הכללי חתום ע"י רו"ח, חתום ע"י מורשה חתימה ובצירוף חותמת הגוף.

תאריך אחרון למימוש התמיכה: 11/12/2011

#9 נשלח על ידי aviv ביום ה', 05/05/2011 - 15:23

מסמכי יסוד:
4.1 אישור רו"ח או עו"ד בדבר מורשי חתימה בשם המוסד הציבורי. -------> יש
4.2 רשימת חברי ועד מאושרים ע"י רו"ח או עו"ד. -----> יש
4.3 אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק. ------> חסר
4.4 הסכמה בלתי חוזרת של הגוף למסירת פרטים על חשבונות הבנק והתנועות בהם (כתב הרשאה). ------> חסר

מסמכים שנתיים:
4.5 תקציב מאושר לשנת 2011 חתום ע"י מורשי חתימה. -------> חסר
4.6 אישור ניהול פנקסים וניכוי מס במקור בתוקף. ------> יש (שחכתי להוסיף ניכוי מס לקובץ אבל הוא קיים צריך רק לסרוק שוב)
4.7 דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2009 עפ"י נוסח החשב הכללי חתום ע"י רו"ח, חתום ע"י מורשה חתימה ובצירוף חותמת הגוף. ------ > יש