קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה13 שנים 41 שבועות
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועותברוך אורן
פרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
מע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועותירון
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 7 שבועותירון
שלב תוכן #