קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה12 שנים 13 שבועות
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותברוך אורן
פרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature12 שנים 26 שבועותברוך אורן
מע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה12 שנים 27 שבועות
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה12 שנים 27 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה12 שנים 27 שבועותירון
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 31 שבועותירון
שלב תוכן #