קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה13 שנים 4 שבועות
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה13 שנים 17 שבועותברוך אורן
פרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature13 שנים 17 שבועותברוך אורן
מע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועותירון
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 22 שבועותירון
שלב תוכן #