סידור הנחיתה למדריך העסקים מגוגל

Project:מדריך העסקים הגאים של ישראל
רכיבDocumentation
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

לסדר את הנחיתה מהתוצאות בגוגל כך שיגיע לנקודה בדף בא רואים את העסק הרלוונטי כתוצאה ראשונה.

בנוסף יש להסיר את עסק 182 באופן זמני מהמדריך עד לתיקון התקלה.