לוח שליטה טלפונים

Project:מעבר לקשת 4
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

יש להכין דף שליטה עם שמות המתנדבים ובעלי התפקידים מחר, ומספרי הטלפון שלהם.
מפיק יסתובב עם מכשיר שישץ. רכז מתנדבים יש לו מספר צמוד.
הטבלה צריכה להיות לפי העמודות: תחום / תפקיד / שם+משפחה / נייד
בטבלה כדאי מאוד לכלול גם את הפרטים של הקפטינים של הקבוצות.

תפקידי מתנדבים - ראה לוח שליטה משמרות

עדכונים

#1 נשלח על ידי אנונימי ביום ה', 16/10/2008 - 17:04

מתחיל להיות מלא. עדין לא הוסדר עם ה-DJ חלוקת עבודה.
קפטנים: כרגע מוסדר רק של 2הקבצות של ניצןץ

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 16/10/2008 - 22:11
מצב:פתוח» טופל
#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 22/10/2008 - 11:48
מצב:טופל» סגור