מע"ג באינטרנט - מודול פרסום באתר

Project:מדריך העסקים הגאים של ישראל
רכיבפורטל האינטרנט
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

לאפשר לעסקים לשלם עבור הדגשת המודעה שלהם בפורטל. כולל מודול לביטול הפרסום לאחר תאריך מסויים.