אוטובוסים לעצרות 13/8

Project:המאהב לדיור הוגן וצדק חברתי
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

לסגור מול יובל מאגודת הסטודנטים את נושא החיוב.