קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 12 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 12 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 12 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 32 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 48 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature10 שנים 10 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 2 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 11 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
שלב תוכן #