קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport10 שנים 34 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 49 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים 49 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature11 שנים יום אחד
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 4 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature12 שנים 8 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 13 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #