קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport11 שנים 36 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature11 שנים 51 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature11 שנים 51 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 6 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #