קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature10 שנים יום אחד
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport11 שנים 8 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature11 שנים 23 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature11 שנים 33 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 30 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 39 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #