קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport10 שנים 18 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 33 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 43 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 40 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 49 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #