חוברת הדרכה על מיניות ופגיעות

Project:פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...
רכיבהדרכה
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

תוכן באינטרנט ובחוברונת שאפשר לחלק. כולל התייחסות לזהירות מפדופיליה.