לבדוק לגבי מרכז הצעירים

Project:פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...
רכיבדוברות
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

http://www.haifahaifa.co.il/archives/9777