קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature5 שנים 42 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport6 שנים 50 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature7 שנים 13 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature7 שנים 13 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature7 שנים 15 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature7 שנים 21 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature7 שנים 25 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature7 שנים 25 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature7 שנים 27 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature8 שנים 5 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 20 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 29 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #