קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport10 שנים 35 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 50 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 5 ימים
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 5 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature12 שנים 8 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #