קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport11 שנים 29 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature11 שנים 44 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature12 שנים 3 ימיםברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 51 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 8 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #