קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 44 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 7 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 10 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 20 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature11 שנים 15 שעות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 14 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 23 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #