קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה13 שנים 14 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 34 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה13 שנים 47 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועותwildseed
שלב תוכן #