קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה12 שנים 15 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
שלב תוכן #