קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 4 ימים
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה12 שנים 30 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה12 שנים 31 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחד
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחד
גרפיקהפתוחnormalמשימה13 שנים 12 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה13 שנים 12 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 12 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 12 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 12 שבועותwildseed
שלב תוכן #