קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה13 שנים 47 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה14 שנים 28 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועותwildseed
שלב תוכן #