קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהעתק קבלת תרומה לרופא שינייפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 50 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug15 שנים שבוע אחד
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008גלידהפתוחnormalfeature15 שנים 3 ימים
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 46 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #