קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature15 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #