קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature12 שנים 29 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #