קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature12 שנים 37 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 41 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה12 שנים 47 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #