קריאות עבור גיוס משאבים מקרנות פרטיות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועות
מעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 14 שבועות
ביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 15 שבועותברוך אורן
עמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature15 שנים 15 שבועות
חברה טובהפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
ספריית קרנותפתוחnormalמשימה15 שנים 33 שבועות
קרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה15 שנים 34 שבועות
פרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה15 שנים 34 שבועות
הקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 34 שבועות
הקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועות
קרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature15 שנים 35 שבועות
קרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature15 שנים 36 שבועות
תחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature15 שנים 36 שבועותשרון אדרי
שלב תוכן #