קריאות עבור גיוס משאבים מקרנות פרטיות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 44 שבועות
ביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
עמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature15 שנים 45 שבועות
חברה טובהפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
ספריית קרנותפתוחnormalמשימה16 שנים 11 שבועות
קרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה16 שנים 11 שבועות
פרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה16 שנים 11 שבועות
הקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה16 שנים 11 שבועות
הקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature16 שנים 12 שבועות
קרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature16 שנים 12 שבועות
קרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature16 שנים 13 שבועות
תחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature16 שנים 13 שבועותשרון אדרי
שלב תוכן #