קריאות עבור גיוס משאבים מקרנות פרטיות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
מעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים שבוע אחד
ביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
עמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 2 שבועות
חברה טובהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
ספריית קרנותפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
קרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
פרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
הקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
הקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
קרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature14 שנים 22 שבועות
קרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 23 שבועות
תחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature14 שנים 23 שבועותשרון אדרי
שלב תוכן #