קריאות עבור גיוס משאבים מקרנות פרטיות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
מעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 23 שבועות
ביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 24 שבועותברוך אורן
עמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 24 שבועות
חברה טובהפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
ספריית קרנותפתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
קרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
פרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
הקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
הקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
קרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature14 שנים 43 שבועות
קרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 44 שבועות
תחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותשרון אדרי
שלב תוכן #