מעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצדק חברתי 2010-11

Project:גיוס משאבים מקרנות פרטיות
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:הטיפול מעוכב
תיאור

יש לפנות בסביבות ינואר לורד נוריאל פורת משתי"ל (ראו http://www.6tzvaim.com/node/865) ולבקש פרטים.