קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה13 שנים 35 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 35 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 38 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature15 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #