קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה12 שנים 18 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 19 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 21 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #