קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה12 שנים 35 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 36 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 38 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #