קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 18 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature15 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #