קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה13 שנים 9 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 10 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 12 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #