קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סיוע לפצועים מהפיגוע בנוער הלהט"ביתשובות מנציבות מס הכנסה לגבפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה12 שנים 49 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug15 שנים 18 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטתפוצת יוליפתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועותברוך אורן
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature12 שנים 21 שבועותslioz
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12תמחורפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה13 שנים 43 שבועותwildseed
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיתכנון רכבפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature15 שנים 15 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאום תאריך ומיקום למפגש יופתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature15 שנים 36 שבועותשרון אדרי
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #