קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סיוע לפצועים מהפיגוע בנוער הלהט"ביתשובות מנציבות מס הכנסה לגבפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 37 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug14 שנים 5 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטתפוצת יוליפתוחnormalfeature11 שנים 2 ימיםברוך אורן
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature11 שנים 8 שבועותslioz
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12תמחורפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה12 שנים 31 שבועותwildseed
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 27 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיתכנון רכבפתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאום תאריך ומיקום למפגש יופתוחnormalfeature14 שנים 5 ימים
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature11 שנים 33 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 3 ימיםברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature14 שנים 23 שבועותשרון אדרי
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #