קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סיוע לפצועים מהפיגוע בנוער הלהט"ביתשובות מנציבות מס הכנסה לגבפתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug14 שנים 28 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטתפוצת יוליפתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועותברוך אורן
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature11 שנים 31 שבועותslioz
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12תמחורפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה13 שנים שבוע אחדwildseed
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 50 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיתכנון רכבפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאום תאריך ומיקום למפגש יופתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature12 שנים 4 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature14 שנים 46 שבועותשרון אדרי
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #