תשובות מנציבות מס הכנסה לגבי ניכוי מס מתרומות לפצועים

Project:סיוע לפצועים מהפיגוע בנוער הלהט"בי
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

נא לבדוק האם יש צפי לקבלת תשובות בנושא זה. זה מאוד דחוף לנו.