קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםסדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהרשימת נואמים לפי סדר עדיפותפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיעזרה בתיאומים לקראת האירועפתוחnormalfeature11 שנים 33 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature15 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיציוד להפגנה 21.12פתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמגבר מקאריןפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטמכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #