5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.

Project:אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

לתכנן פחות או יותר כמה כסף צריך
להשיג כסף
להפיק כרזות, הזמנות (גלויות).
רכישת דומיין ומקום אחסון.
תכנון מה הצרכים בנושא החזרים למתנדבים - נסיעות וכו'.
שי למתנדב / תעודה על השתתפות