4.צוות פייס+אתר

Project:אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

דף בפייס+מענה לשאלות
אירוע בפייס
אתר אינטרנט וכו'.