סגירת שנת המס 2008

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

חשבונית מאילנה שירזי
180 ש"ח מיקיר הבר
נייר טואלט
דוח שעות התנדבות (ראה קריאה בנושא)
מכתב המסביר ששעות התנדבות דווחו בעמותה רק בדצמבר - ברוך

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 28/01/2009 - 16:26

ניסוח למכתב בנושא שכר מתנדבים

הנדון: הערכת שווי שכר מתנדבים בעמותת שישה צבעים לשנת 2008

לכל מאן דבעי,
בשנת 2008 החלנו, בעמותת שישה צבעים, ברישום ממוחשב של פעילויות. זאת למטרת סימוכין לנושא הוצאות הכיבוד בעמותה.
נרשמו בקובץ הממוחשב אך ורק פעילויות שעבורן נרכש כיבוד, ומתנדב ביקש החזר בעבור הוצאה זו. לפי תקנות מס הכנסה, נדרשנו להציג את חישוב ההוצאה העודפת על כיבוד, ולכן אספנו את נתוני הנוכחות בפעילויות אלו.

בחודש דצמבר החלנו להקפיד ולרשום בקובץ הממוחשב את כל הפגישות, אירועים ופעילויות בהם נכחו הפעילים והמתנדבים שלנו. זאת תוך פירוט מדוייק, לאיזה מטרה התקיימה כל פעילות.

בבואנו לחשב את שווי שכר המתנדבים, הפרדנו בין החישוב עבור פרויקטים אשר רמת הפעילות בהם קבועה לאורך כל השנה, לבין פרויקטים בהם הפעילות השנתית מתרכזת במספר חודשים בלבד, ולא משך כל השנה.

אנו מעריכים כי עבור פרויקטים מהסוג הראשון, בעלי רמת פעילות קבועה, ניתן להעריך את שווי שכר המתנדבים כמכפלת שעות ההתנדבות בחודש דצמבר ב-12.

אנו מעריכים כי עבור פרויקטים מהסוג השני, בעלי רמת פעילות הממוקדת במספר חודשי פעילות בשנה, ניתן להעריך את שווי שכר המתנדבים לפי הרישום בקובץ הנוכחות לאורך כל שנת 2008.

לחישוב פרטני, ראה נספח.

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 11/02/2009 - 17:19
Priority:normal» critical
באחריות:» ברוך אורן

חוסר באישור יתרות מבנק הפועלים ובנק הדואר.
בנק הדואר: יש לשלוח להם פקס עם חתימת 2 מורשי חתימה וחותמת העמותה, המבקש לשלוח אישור יתרות לכתובת זו וזו.
בנק הפועלים - בשישי הקרוב אקפוץ לסניף ואביא את האישור.

#3 נשלח על ידי slioz ביום ו', 13/02/2009 - 16:07

נשלח פקס ביום 13/02/2009 לבנק הדואר בענין:
*עדכון כתובת
*עדכון/שינוי חותמת
*בעיות בגלישה באתר
*משלוח אישור יתרות לכתובת החדשה

בנצ'

#4 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 14/06/2009 - 19:35

הדוח של רואה החשבון כבר כמעט אצלנו.
נותר להכין גם דוח מילולי - רצ"ב, נא לעבור עליו ולהשלים הפרטים החסרים.
מופיע גם בתקייה תחת מנהלה/כספים/דוח 2008

#5 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 14/06/2009 - 19:43

ראיתי עכשיו שבאותה תיקייה כבר קיים נוסח דומה, נדרש לאחד בין הקבצים ולהשלים הפרטים מתוך הדוח הכספי.
זה אומר שאפשרי בהחלט לסיים עם זה מחר (שני) בצהריים. באחריותי :-)

#6 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 15/06/2009 - 18:28

`מצ"ב דוח כספי לעמותה לסיכום שנת 2008.

#7 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 21/06/2009 - 13:40

בנצ', סיימתי את הדוח המילולי, אשמח להערותייך - בעיקר אני חסר ביטחון לגבי פרק 4 בנושא הספקים העקריים (וגם הנתונים שם דלויים ממוחי הקודח ולא מתוך איזשהו מאזן בוחן או משהו כזה, הם הרי לא נתונים שאפשר ללמוד עליהם מתוך הדוח הכספי).

יום קסום,ברוך

#8 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 21/06/2009 - 21:49

רצ"ב קובץ מעודכן של הדוח המילולי לשנת 2008

#9 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 29/06/2009 - 14:53

הדוחות אושרו באסיפה הכללית, נותר לנסח מכתבים ולהעבירם לרשם העמותות.
בנצ' הכין טיוטות, באחריות ברוך לאסוף פרטים ממרסיה והדר, לעבור על המסמכים ואז נשגרם לרשם העמותות.