קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature15 שנים 24 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה15 שנים 19 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature9 שנים 38 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 16 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 16 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 7 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 10 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 6 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature14 שנים 40 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #