מטלות גזברות לחודש מרץ

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

3 הצעות מחיר לביטוח צד ג' לעמותה
בירורים מול רו"ח חדש
סגירת 2009
הכנת מאזן בוחן לתום רבעון I לשנת 2010
נוהל ברור לנושא תרומות הוצאות נסיעה נכון להיום

שכחתי משהו?