סגירת לוז הרצאות ושמות מרצים לפרסום

Project:ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

צריך לסגור לפחות 5 שמות מפוצצים של מרצות מהממות עד ה-1/6
השאר כבר נסתדר איכשהו