ביטוח למתנדבים

Project:פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

בנצ' אחראי למלא טפסי מתנדבים לביטוח לאומי + צילומי ת.ז.+ספח