הוצאות רכב ל-2009

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

1. חסר תעריף חשב לחודש 12/2009
2. הזנת תעריפי חשב של 2009 - לוודא שלמות
3. טפסי רכב - לאמת הזנות ולסמן על הטפסים מספרי נסיעות
4. לעדכן מי שקיבל זיכוי על טיולים ולהוציא מאזן חבויות רכב להחזרים
5. להוציא דו"ח הוצאות רכב לפי פרויקט (בנצ' - לאיזה חודשים נדרש?)
6. הזנה בהנה"ח