קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 37 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 34 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature10 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature15 שנים 15 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature9 שנים 38 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה15 שנים 9 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature9 שנים 28 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #