קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 41 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתרשדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature13 שנים 5 ימים
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 43 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 31 שבועות
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010חדר פעילותפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קריאת ספר קורספתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #