קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 36 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 40 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature12 שנים 26 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 47 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 45 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 33 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 4 שבועות
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12מסקנות מהיומןפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימסנן מים במאהב התקווהפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
תערוכת אמנות 2011מסמכיםפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #