מעוכב עד 2010-07: עיר הנוער

Project:פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:הטיפול מעוכב
תיאור

יש עיר הנוער צריך להקים שם "peach on the spot"