מעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביב: נחל יצפור

Project:צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאה
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:minor
אחראי:Unassigned
Status:הטיפול מעוכב
תיאור

http://www.teva.org.il/?CategoryID=215&ArticleID=16&Page=1