קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)רוכשים משנה שעברהפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 38 שבועותsnuki
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה13 שנים 38 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 35 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 35 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הביתפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #