קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)רוכשים משנה שעברהפתוחnormalfeature15 שנים 38 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה15 שנים 37 שבועות
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 36 שבועותsnuki
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 36 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה15 שנים 36 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה15 שנים 34 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 34 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 33 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה15 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה15 שנים 29 שבועות
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 29 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה15 שנים 29 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה15 שנים 28 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הביתפתוחnormalfeature15 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #