קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)רוכשים משנה שעברהפתוחnormalfeature15 שנים 11 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה15 שנים 10 שבועות
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 9 שבועותsnuki
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה15 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה15 שנים 6 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 6 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 5 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועות
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחדברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה15 שנים 6 ימים
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הביתפתוחnormalfeature15 שנים 6 ימים
שלב תוכן #