קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה10 שנים 48 שבועותwildseed
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature9 שנים 30 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport7 שנים 21 שבועותslioz
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature12 שנים 45 שבועותשרון אדרי
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 40 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature12 שנים 44 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה12 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 20 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 22 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature7 שנים 45 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature12 שנים 18 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה10 שנים 14 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature9 שנים 22 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature11 שנים 44 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature10 שנים 29 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 48 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature6 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #