קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה13 שנים 39 שבועותwildseed
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature12 שנים 21 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport10 שנים 12 שבועותslioz
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature15 שנים 36 שבועותשרון אדרי
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 31 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature15 שנים 35 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה15 שנים 3 שעות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 38 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה15 שנים 11 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature14 שנים 9 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature10 שנים 36 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 9 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה13 שנים 5 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature12 שנים 13 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 39 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature14 שנים 35 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature13 שנים 20 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature9 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #