קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature16 שנים 17 שבועותשרון אדרי
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature16 שנים 13 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature16 שנים 16 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה15 שנים 33 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature16 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה15 שנים 44 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 47 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature11 שנים 17 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 42 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה13 שנים 39 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature12 שנים 47 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה10 שנים 20 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature14 שנים 2 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature10 שנים 19 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 39 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה11 שנים 34 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature16 שנים 17 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 42 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #