ביטוח מתנדבים 2013

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

א. מה נדרש כדי להיות גוף המורשה להפעיל מתנדבים?
ב. מה נדרש כדי להגן על המתנדבים השונים בביטוח?

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 05/08/2007 - 09:30

דנה שיטטה באינטרנט ומצאה את הדף הבא:
ביטוח לאומי - זכויות מתנדבים

לאור המסמך הזה,
א. לא ברור עדיין מה נדרש כדי להיות מורשים להפעיל מתנדבים. בחוק, כדי להיות מתנדב, עלייך להיות מופנה להתנדבות. על השאלה מי מורשה להפנות מתנדבים, מופיעה בחוק התשובה הבאה:

למי הסמכות להפנות מתנדבים?
רשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות: משרד ממשלתי, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וכן כל גוף ציבורי שאושר על=ידי שר/ת העבודה והרווחה.
גוף ציבורי יקבל אישור כמוסמך להפנות מתנדבים אם התמלאו בו התנאים הבאים:
1. הוא מתנהל ללא כוונת רווח.
2. הוא מפעיל לפחות 250 מתנדבים במשך שנה.
3. הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות.
4. יש לו תקנון המסדיר את מטרותיו ודרכי עבודתו בהפעלת מתנדבים.
5. התקיימה בו פעילות סדירה במשך שישה חודשים רצופים לפחות, בתכוף לפני שהגיש בקשה לאישורו כגוף ציבורי.

קבלת הפניה להתנדבות
הפניית מתנדב לפעולות התנדבות על-ידי גוף שאושר לכך צריכה להינתן בטרם החל המתנדב בפעולת ההתנדבות ("הפניה מוקדמת"). תוקפה של הפנייה הוא למשך שנה אחת בלבד, או קודם לכן - אם נקבע בה מועד מוקדם יותר. מתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת - עליו לקבל הפניה מחודשת.

מכאן אנו למדים שעלינו להיות גוף עם פעילות סדירה של לפחות חצי שנה לפני שהגשנו בקשה לאישור כגוף ציבורי. כלומר?
עולות השאלות הבאות:
א. האם עמותה / רשות מקומית א' יכולה להפנות מתנדבים לפעילות בעמותה ב'? כלומר האם למשל עריית ת"א יכולה להפנות מתנדבים לפעילות בשישה צבעים?
ב. למה הכוונה ""פעילות סדירה" בסעיף 5? איזו פעילות מוגדרת סדירה וכיצד נוכל להוכיח שיש לנו פעילות סדירה?
ג. מה הכוונה "הגיש בקשה לאישור כגוף ציבורי"? האם מדובר בגוף ציבורי לפי תקנות מס הכנסה או גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח הלאומי (כלומר, גוף מורשה להפניית מתנדבים?)
ד. האם אחנו צריכים להפעיל 250 מתנדבים במשך שנה כדי לקבל את האישור כגוף מורשה להפנות מתנדבים? איך נוכיח שאכן פעלו אצלנו 250 מתנדבים? יש טופס כזה?
ה. האם המתנדבים שפועלים בשישה צבעים מבוטחים ע"י ביטוח לאומי? אם לא - מה נדרש לעשות כדי לבטח אותם, בהתחשב בעובדה שאנחנו עדיין לא מורשים להפונת מתנדבים?

דנה - השיגי את מספר הטלפון של הביטוח הלאומי, והשיגי תשובות בבקשה על השאלות שעלו כאן. תודה :-)

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 03/12/2007 - 15:00

03-6250288 מעסיקים - עונים בין 13:00-15:00
ביטוח לאומי ת"א מחלקת מעסיקים
לשאול אותם האם הם יודעים לגבי זה.

#3 נשלח על ידי סטקמה ביום ב', 03/12/2007 - 15:21

דיברתי איתם והנציגה טוענת שאין כזה דבר יותר

#4 נשלח על ידי סטקמה ביום ב', 03/12/2007 - 15:34

מתנדבים שהם מתנדבים בכל דבר שהוא לציבור הרחב, הם נחשבים כמתנדבים.
מתנדבים שלנו צריך לבדוק איתם, רק מתנדבים שיש יחסי עובד מעביד מולם, ושהם באים בשעות קבועות לפעילויות קבועות, ניתן לשלם עבורם קצבת ביטוח לאומי ואז הם יבוטחו.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לאחת מנציגות השירות שעונות למספר שמופיעה למעלה.

#5 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 03/12/2007 - 16:11

בהקשר הזה יש גם את הקישור הבא: http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?ArticleID=1555&CategoryID=443&Pag...
(מופיע גם בנספח כPDF)

#6 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 03/12/2007 - 16:47

קריאה זו תרכז את הפיכת שישה צבעים למורשית להפעיל מתנדבים. יש עדיין לענות על השאלות הבאות:
א. האם עמותה / רשות מקומית א' יכולה להפנות מתנדבים לפעילות בעמותה ב'? כלומר האם למשל עריית ת"א יכולה להפנות מתנדבים לפעילות בשישה צבעים?
ב. למה הכוונה ""פעילות סדירה" בסעיף 5? איזו פעילות מוגדרת סדירה וכיצד נוכל להוכיח שיש לנו פעילות סדירה?
ג. האם אחנו צריכים להפעיל 250 מתנדבים במשך שנה כדי לקבל את האישור כגוף מורשה להפנות מתנדבים? איך נוכיח שאכן פעלו אצלנו 250 מתנדבים? יש טופס כזה?
ד. האם המתנדבים שפועלים בארגון שאינו "מורשה" לפי הנהלים, למשל שישה צבעים, מבוטחים ע"י ביטוח לאומי? אם לא - מה נדרש לעשות כדי לבטח אותם, בהתחשב בעובדה שאנחנו עדיין לא מורשים להפונת מתנדבים?

בנוסף לכך - בפעם הבאה שאנחנו בירושלים - להגיע לסניף הראשי של הבט"ל ולהביא את הטופס הנדרש כדי לבקש הכרה כגוף ציבורי. אולי אפשר אפילו לבקש את הטופס הזה בטלפון מהם. רשימת הטלפונים של הסניפים מופיעה בחוברת שמצורפת לעדכון זה.

#7 נשלח על ידי סטקמה ביום ג', 25/12/2007 - 16:14

לכל שאלה נוספת *6050
א. רק במידה ושני הארגונים /העמותות רשומים כלומר עונים על כל הסטנדרטים.
ב. חובה להחזיק לפחות 250 מתנדבים.
ג. ביטוח לאומי ניתן רק למתנדבים שבאים ביום ושעה קבועים רק בכזה מקרה פעילותם תיהיה סדירה (צריך כ250 כאלה.)
ד. אכן צריך להפעיל 250 מתנדבים קיים טופס שכל אחד מהם צריך למלא כאשר הוא מתחיל להתנדב אצלינו רק חתימתו על הטופס והתחייבות למספר שעות קבוע בשבוע מאפשר לו לקבל ביטוח
כל זאת ועוד בחוברת שתשלח אלינו בימים הקרובים.

#8 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 03/01/2008 - 16:25
מצב:פתוח» הטיפול מעוכב

ממתין להימצאות 250 מתנדבים שונים ברשימה ע"פ טפסים שמולאו, וכן להמצאות טופס רישום כארגון המפנה מתנדבים.
בנתיים מנסים לעבוד דרך היחידה להתנדבות של עריית תל אביב (קריאה http://www.6tzvaim.com/node/400)
בנתיים מעביר למצב מעוכב

#9 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 28/01/2008 - 16:05

לברר היטב בחוברת / טלפונית היכן מקבלים את הטופס לגוף המעוניין להפעיל מתנדבים.
במסגרת הנסיעה לירושלים ביום ראשון, לתכנן מעבר בביטוח לאומי בירושלים ולהביא את הטופס. לדעתי כדאי לעשות את זה לפני שעה 12:00 כי אף פעם אי אפשר להיות בטוחים בשעות הקבלה של הביטוח הלאומי.
כלומר, לפני הנסיעה לברר:
א. איפה בדיוק נמצא הסניף שבו מקבלים את הטופס ואיך קוראים לפקידה ובאיזה חדר היא יושבת ומה שעות הקבלה שלה
ב. אוטובוסים לביטוח הלאומי בירושלים
ג. אוטובוסים משם לשתי"ל.

#10 נשלח על ידי סטקמה ביום ד', 30/01/2008 - 13:06

אין צורך לברר ברוך עשה זאת אתמול

#11 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 30/01/2008 - 13:29
Priority:normal» critical
מצב:הטיפול מעוכב» פתיחה מחדש

יש לבדוק עם היח' להתנדבות (לדעתי מדובר על אותו אורי מקריאה http://www.6tzvaim.com/node/278) האם הוא מוכן לחתום על מסמכי ההפניה למתנדבים שהכנו בקריאה http://www.6tzvaim.com/node/322
צריך גם לתאם איתו מתי ואיך נעביר לו את הטפסים.
בשלב הבא, נעבור ונכין מסמך עבור כל אחד ממתנדבי שישה צבעים, כדי להעביר לחתימת אורי בהקדם.
בכל אופן נא לעדכן כאן אחרי השיחה עם אורי.

#12 נשלח על ידי אנונימי ביום ד', 30/01/2008 - 13:43
מצב:פתיחה מחדש» פתוח

ניתן להשיג אותו רק במייל כרגע ביקשתי שכשהוא קורא שיחזור אליי והשארתי טלפון

#13 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 03/06/2012 - 18:58
באחריות:» ברוך אורן

נזכרתי היום שאני זקוק בדחיפות לאסוף מכל מתנדבותי העמותה טפסי ביטוח מתנדבים. הייתי רוצה לבקש ממך, בעדיפות 4 (דחוף אך העולם לא מתמוטט), לבצע בגוגלדוק טופס חדש (את יכולה להשתמש באותו משתמש שהצעתי לך לגבי הטופס סקר יום ספורט). הטופס צריך להיות זהה לטופס שמופיע בקישורית הבאה: http://www.holon.muni.il/Documents/ביטוח%20למתנדב.pdf פרט לכך שאין לנו אפשרות לבקש חתימה דרך הרשת :-)

לאחר ביצוע הטופס בגוגלדוק, יש להתחיל להעביר אותו למתנדבותי העמותה בצירוף ההצעה לסייע לנו באירועי הגאווה השונים החודש - במטלה: http://www.6tzvaim.com/node/1960

#14 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 05/06/2012 - 16:03

בשלב א' ניצור את הטבלה הממוחשבת.
בשלב ב' נעביר את האחריות למילוי הטפסים לחברי הפרויקטים השונים.
בשלב ג' נחזור למתנדבים בבקשה למלא טפסים בכתב.
ביום ראשון 14:00 יעד להעברת רשימה ראשונה של הטבלה לעיריית תל אביב.

#15 נשלח על ידי מייקי ביום א', 10/06/2012 - 17:24

הטבלה נוצרה.
הועברה לברוך ותאיר (מעט באיחור- יום ה' בערב כמדומני).
לא קיבלתי כל תגובה לנושא.
אנא, תגובתכם.

#16 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 10/06/2012 - 17:30

אני מבין שכרגע ניתן לגזור מזה ולהעביר לאורי יפה מעת"א, נכון?

#17 נשלח על ידי מייקי ביום א', 10/06/2012 - 18:12

ברוך יקירי, לא הבנתי... איך זה מה שהבנת?
העברת למתנדבים?
שלחת לי רשימת קשר שלהם כדי שאני אעביר?
יודע אם תאיר העבירה- אמרה שתוכל לטפל בזה רק היום? ביקשתי שגם היא תעביר לי רשימת קשר, אך עדיין לא קיבלתי גם ממנה.
בימים האחרונים יש בנינו קצר עם המיילים, אולי יש משהו שלא קיבלתי ממך (חוץ מהמייל שדובר עליו)?
כי ע"פ הטופס בדוק', אף אחד לא השיב.

#18 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 10/06/2012 - 18:52

אוקיי. ביקשת רשימת קשר - אז צריך לדבר עם אנשים מהפעילויות הבאות:
ישי לגבי מתנדבים ראשלצ.
מיכל לגבי מתנדבים חדרה.
תאיר לגבי מתנדבים חיפה.
אני שולח לך עכשיו לגבי מתנדבים כדורעף. ושלחתי שבוע שעבר רשימת קשר ועד מנהל.
אביהוא פייסבוק.
לך יש רשימת מתנדבים טיולים.
מה אני שוכח? זה נראה לי מספיק בשלב זה.
נציב לנו יעד חדש - יום חמישי ב-14:00 להעביר לעת"א. סבבה?

#19 נשלח על ידי מייקי ביום א', 10/06/2012 - 19:19

לתאיר העברתי שוב את הקישור.
לישי אפנה עכשיו.
כדורעף- מה שלא היה ברור האם הטלפון ששלחת לי הוא של מי שמרכז את מתנדבי הכדורעף או שהוא המתנדב היחידי? בעניינו אמתין לתשובתך.
טיולים- האם כל רשימת המטיילים הם המתנדבים שאתה מדבר עליהם? כי חוץ מרוני שהביעה נכונות להתנדב, לא נראה לי שיש עוד מתנדבים.

#20 נשלח על ידי מייקי ביום א', 10/06/2012 - 19:21

לגביי הכדורעף- התעלם.
קיבלתי את התשובה לאחר הרכבת הפאזל בין המייל לכאן:).

#21 נשלח על ידי מייקי ביום א', 10/06/2012 - 20:06

פיצ'- ממתינה לתשובה
ישי- טוען שאין מתנדבים בראשל"צ (גם לא הוא).
מיקה- תתפנה לזה רק מחר בערב, שולחת לה מייל תזכורת.
כדורעף- נשלח.
אביהו- אין לי פרטים שלו.
רוני- נשלח.

#22 נשלח על ידי מייקי ביום ב', 11/06/2012 - 23:37

מיילים, בדיקת הסקרים, כניסה למערכת, הנעה חוזרת של רכזי הארגונים (ביטוח מתנדבים).

#23 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 28/06/2012 - 09:51

שלב טיוטא:
(שלחתי לך מיילים מחדרה).
צריך לקחת את רשימת האנשים שמילאו את הטופס נכון לעכשיו, ולהעביר לאורי יפה מעת"א. הוא ירצה בטח טופס לכל אחד עם חתימות. אז להדפיס ולחתום בשמם.
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/welfare/Pages/Volunteering.aspx?tm=2&s...
"מאשרת נכונות המידע בטופס - מייקי".
יעד: ראשון בערב תמונת מצב חדשה.
שלב רשמי:
לבקש מרכזי פעילויות לאסוף ולשלוח בדואר טפסים חתומים של הפעילים בכלל.
יעד: 14/7 (יום השנה למחאה).
(ברוך- לא לשכח לשמור העתק סרוק של הטפסי מקור לפני משלוח לאורי יפה).

#24 נשלח על ידי מייקי ביום ב', 02/07/2012 - 02:28

קריאת מיילים, מעבר על מטלות, יצירת רשימת קשר חדרה, מייל לקבוצה, שליחת מייל לאורי יפה לקבלת טופס מתנדב.
באתר לא הופיע הטופס.
איני מוצאת את הדרך להדפיס את הטפסים המלאים כדי לחתום בשמם.
במקביל, שלחתי מייל לאורי, שישלח לי את הטופס שרוצה שימלאו.

#25 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 20/01/2013 - 13:07
כותרת:ביטוח לאומי למתנדבים» ביטוח מתנדבים 2013

לוודא מילוי הטופס גוגל ומשם לעת"א בטופס מקורי. יעד: לפני תום ינואר

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט